POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

WITAMY W KRAKOWSKIM ODDZIALE PZITS

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz pokrewnych.

PZITS to Stowarzyszenie proekologiczne, które w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie środowiska.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie: kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń a także poprzez wykonywanie ekspertyz i opinii specjalistycznych.

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

W roku 2016 na wniosek Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Rada MOIIB przyznała tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa w kategorii projektowanie kol. mgr inż. Kazimierzowi Zapartowi - absolwentowi Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, a w kategorii wykonawstwo kol. mgr inż. Tomaszowi Ptaszkowi - absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Wręczenie statuetek "Małopolski Inżynier Budownictwa" za wyróżniającą działalność na rzecz budownictwa panu Kazimierzowi Zapartowi i panu Tomaszowi Ptaszkowi nastąpiło podczas obchodów Dnia Budowlanych w dniu 15 października w Operze Krakowskiej.

Więcej

KONTAKT

adres:
ul. Straszewskiego 28
II piętro, pokój 15
31-113 Kraków
tel.:
12 422-26-98
pon.-czw. 10.30 - 14.00
e-mail:
biuro@pzits.krakow.pl
nr konta:
65 1020 2892 0000 5602 0015 6422