POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

39. Zjazd Gazowników 14-15 marca 2019r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy W dniach 14-15 marca 2019 r. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa wspólnie organizują 39. Zjazd Gazowników. Ze względu na wyjątkowe znaczenie Zjazdu przypadającego w setną rocznicę powstania PZITS zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w swoim kalendarzu tego terminu. Program merytoryczny oraz szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie www.zjazdgazownikow.pl.

Z najlepszymi życzeniami w ciągle jeszcze Nowym Roku

Paweł

czytaj dalej ...

Seminarium: „Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej,pompowni i tłoczni ścieków na podstawie opracowania MPWIK S. A w Krakowie pt.”Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,realizacji,odbiorów urządzeń i przyłączy wod-kan”.

W dniu 5.12. 2018r. odbyło się Seminarium pt. „Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej,pompowni i tłoczni ścieków na podstawie opracowania MPWIK S. A w Krakowie pt.”Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,realizacji,odbiorów urządzeń i przyłączy wod-kan”.

Prelegent: mgr inż. Maria Duma

czytaj dalej ...

Nowy cykl seminariów szkoleniowych w PZITS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych rozpoczął cykl seminariów szkoleniowych organizowanych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa na temat opracowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa „Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”.

czytaj dalej ...

Seminarium Szkoleniowe pt. "Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych"

W dniu 26 września 2018 roku odbyło się seminarium szkoleniowe na temat "Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakoskiego PZITS współnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wykład wygłosiła mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Wodociągów Miasta Krakowa.

czytaj dalej ...

We Engineers- nowa inicjatywa w Krakowie

Od pewnego czasu działa, pod patronatem PZITS w Krakowie nowa społeczność - We Engineers. Jest to inicjatywa podjęta przez grupę entuzjastów- inżynierów, dla których ważny jest rozwój i integracja krakowskiego środowiska zawodowego.

czytaj dalej ...

Seminarium i Warsztaty na temat:Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym – dobór urządzeń na przykładach projektowych – rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń.

W dniu 25.10.2017 odbyło się zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Krakowski razem z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Seminarium połączone z Warsztatami na temat: Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym – dobór urządzeń na przykładach projektowych – rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń.

czytaj dalej ...

wystawa plenerowa na Plantach Krakowskich - Jubileusz 140-lecia działalności stowarzyszeniowej inżynierów na terenie Galicji oraz 110-lecia powstania Domu Technika

05 lipca 2017 r. o godz. 18:00 została uroczyście otwarta wystawa plenerowa na Plantach Krakowskich, przygotowana przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w ramach obchodów Jubileuszu 140-lecia działalności stowarzyszeniowej inżynierów na terenie Galicji oraz 110-lecia powstania Domu Technika – budynku, w którym mieści się siedziba KR FSNT NOT.

czytaj dalej ...

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH” Pod Honorowym Patronatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku w Krynicy-Zdrój, perle uzdrowisk polskich w gościnnym hotelu Panorama odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH”.

czytaj dalej ...

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH - Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Zarząd Krakowskiego Oddziału PZITS uprzejmie zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu
FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH, która odbędzie się w w dniach 19.04-21.04.2017 w Krynicy-Zdrój.
W załączeniu przesyłamy Komunikat nr 3

czytaj dalej ...

Seminarium „Hybrydowa przepompownia ścieków. Skuteczne sposoby zabezpieczenia budynku przed zalaniem” „Separowanie ścieków tłuszczowych w obiektach wysokościowych, pensjonatach górskich, w obiektach bez możliwości ingerencji służb asenizacyjnych

W dniu 7.12.2016r. odbyło się Seminarium szkoleniowe pt.

Hybrydowa przepompownia ścieków. Skuteczne sposoby zabezpieczenia budynku przed zalaniem”

„Separowanie ścieków tłuszczowych w obiektach wysokościowych, pensjonatach górskich, w obiektach bez możliwości ingerencji służb asenizacyjnych bezpośrednio przy urządzeniu"

Prelegentem był mgr inż. Marcin Mazurkiewicz

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

czytaj dalej ...

Tytuły Małopolskiego Inżyniera Budownictwa już przyznane!

W roku 2016 na wniosek Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Rada MOIIB przyznała tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa w kategorii projektowanie kol. mgr inż. Kazimierzowi Zapartowi - absolwentowi Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, a w kategorii wykonawstwo kol. mgr inż. Tomaszowi Ptaszkowi - absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Wręczenie statuetek "Małopolski Inżynier Budownictwa" za wyróżniającą działalność na rzecz budownictwa panu Kazimierzowi Zapartowi i panu Tomaszowi Ptaszkowi nastąpiło podczas obchodów Dnia Budowlanych w dniu 15 października w Operze Krakowskiej.

Więcej

czytaj dalej ...

Seminarium - "Wskazówki do poprawnego projektowania przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne firmy KSB. Tłocznie ścieków KSB Sewasystem – zastosowanie, dobór, doświadczenia eksploatacyjne."

W dniu 8.11.2016 odbyło sie Seminarium szkoleniowe pt. "Wskazówki do poprawnego projektowania przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne firmy KSB. Tłocznie ścieków KSB Sewasystem – zastosowanie, dobór, doświadczenia eksploatacyjne." Prelegentem był mgr inż. Wojciech Pasterz

czytaj dalej ...

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

W dniu 30 września 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego do konsultacji społecznych. Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego wraz z uzasadnieniem przedstawiamy poniżej z prośbą o zapoznanie się członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Przedstawiamy również opinię do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przygotowaną przez Oddział Krakowski PZITS.

WIĘCEJ

czytaj dalej ...

Zaproszenie do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GRZEWCZYCH

Szanowni Państwo,

Zarząd Krakowskiego Oddziału PZITS uprzejmie zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu
FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GRZEWCZYCH, która odbędzie się w w dniach 19.04-21.04.2017 w Krynicy-Zdrój.
W załączeniu przesyłamy Komunikat nr 1

z poważaniem

Prezes Oddziału Krakowskiego PZITS
Małgorzata Duma-Michalik

WIĘCEJ

czytaj dalej ...

Seminarium - „Wybrane aspekty gospodarki wodno - ściekowej na tle odrębności kulturowej"

Referat : Dąbrowski W., Wybrane aspekty gospodarki wodno – ściekowej na tle odrębności kulturowej.

13.10.2016

W referacie opisano najpierw metodę uzdatniania wody pitnej polegającą na zmiękczaniu jej przez podniesienie wartości pH powyżej 10,3 i na podawaniu soli magnezu dla prowadzenia procesu tzw. „koagulacji naturalnej „. Celem tej technologii jest uzyskanie bardzo czystej wody, niekorozyjnej z uwagi na silnie zasadowy odczyn i nie wywołującej kamienia kotłowego, chociaż przesyconej węglanem wapnia. Zwrócono uwagę na negatywne strony tej technologii uzdatniania, z mianowicie brak związków magnezu i wapnia w wodzie, złe właściwości naturalnej warstwy ochronnej, której głównym składnikiem powinien być syderyt.

Następnie omówiono zagrożenia wynikając e z zasiedlania drobnego pyłu węgla aktywnego przez mikroorganizmy i tendencje do budowy filtrów piaskowych za złożami GAC, które to tendencja widoczna jest w Japonii.

czytaj dalej ...

Seminarium pt. "Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A."

Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pt. „Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A." odbyło się w dniu 28.04.2016 roku.

czytaj dalej ...

Seminarium "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym."

Seminarium pt. "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym" organizowane przez Zarząd Oddziału PZiTS wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa odbyło się w dniu 24 marca 2016r w Domu Technika w Krakowie. Seminarium przygotowali i poprowadzili: mgr inż. Jadwiga Petko, mgr inż. Anna Gierek-Ożóg, mgr inż. Mariusz Witek.

czytaj dalej ...

Seminarium pt. „Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce”

W dniu 16.03.2016 roku odbyło się Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pt. „Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce”.

czytaj dalej ...

Seminarium szkoleniowe pt. „Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji”

W dniu 25.02.16 r. odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. „Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wprowadzenia w tematykę seminarium dokonał dyrektor utrzymania ruchu w AQUA S.A. Kazimierz Oboza.

czytaj dalej ...

Seminarium pt. ”Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych, rozwiązania pasywne i aktywne”

Seminarium pt. ”Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych, rozwiązania pasywne i aktywne” odbyło się w dniu 9.02.2016 roku i zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Krakowski wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Seminarium poprowadził dr inż. Andrzej Staniszewski.

czytaj dalej ...

Wycieczka techniczna Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) na Węgry do Wodociągów w Kazincbarcika, Egerze i Budapeszcie.

W dniach 10 - 13.09.2015r. odbyła się wycieczka techniczna Oddziału Krakowskiego PZITS na Węgry.
Brało w niej udział 57 osób, w tym członkowie Kół przy: MPWiK S.A. w Krakowie, MPEC w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym, Politechnice Krakowskiej, Wodociągach Nowosądeckich i członkowie MOIIB.

10 września o godz. 6:00 wyruszyliśmy autokarem z dziedzińca MPWiK S.A. w Krakowie z Biurem Turystycznym Hungaro-tour z Gliwic. Koło godziny 13:00 przybyliśmy na obrzeże miasta Kazincbarcika
w północno-wschodnich Węgrzech, gdzie spotkaliśmy się z Panem Odonem Rittenbacherem, naszym węgierskim przewodnikiem po przedsiębiorstwach wodociągowych.

czytaj dalej ...