POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

W dniu 2 czerwca 2015 roku, zgodnie ze Statutem PZITS i Regulaminem, Delegaci na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w głosowaniu tajnym wybrali Władze Oddziału na kadencję 2015 - 2019.

Prezydium Zarządu Oddziału:

Prezes Zarządu Oddziału:

Wiceprezes Zarządu Oddziału:
Wiceprezes Zarządu Oddziału:
Skarbnik:
Zastępca Skarbnika :
Sekretarz:
Zastępca Sekretarza:
Członek Prezydium:
Członek Prezydium:
Zastępca Członka Prezydium:
Honorowy Prezes Zarządu Oddziału:

mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik

dr hab. inż. Tomasz Bergel
mgr inż. Krzysztof Marendziuk
mgr inż. Kazimierz Kudlik
mgr inż. Marian Kulig
mgr inż. Maria Duma
mgr inż. Dariusz Dzida
mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
mgr inż. Kazimierz Oboza
dr Mariusz Olko

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:
Sekretarz:
Członkowie:

dr inż. Marian Długosz
mgr inż. Jadwiga Petko
mgr inż. Iwona Bira
mgr inż. Iwona Wiewiórska
mgr inż. Ryszard Nowak

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczacy:
Sekretarz:
Członkowie:

dr inż. Jerzy Banaś
mgr inz. Leszek Reguła
inż. Andrzej Tyczyński
mgr inż. Wiktoria Konczewska
mgr inz. Mieczysław Majcher